Projektowanie

Projekty: obiektów, budowlane, wykonawcze

Specjalizujemy się w projektowaniu obiektów usługowych, produkcyjnych, magazynowych, biurowo-socjalnych oraz handlowych. Projektujemy również domy i budynki użyteczności publicznej. Oferujemy kompleksową obsługę w tym zakresie, która obejmuje prace przedprojektowe, wykonanie koncepcji obiektu, wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych, uzyskujemy pozwolenia na budowę oraz prowadzimy nadzory nad realizacją budowy.

Przygotowując projekt...

rozpatrujemy wszystkie jego aspekty. Bierzemy pod uwagę przede wszystkim wymagania klienta. Następnie poddajemy analizie ograniczenia lokalizacyjne oraz inne aspekty, które wpływają na właściwe planowanie inwestycji. Dostosowujemy się do wymagań technologicznych produkcji, magazynowania oraz wszystkich wymagań związanych z profilem działalności klienta. Staramy się wybrać najwłaściwsze rozwiązanie projektowe.

Realizacja strony internetowej weboski oraz agencjaiam.pl