Koncepcje projektowe

Zastanawiają się Państwo, jak planowane są prace nad budową obiektów przemysłowych? Kluczowym etapem są koncepcje projektowe stanowiące pierwszy krok przed rozpoczęciem realizacji projektów budowlanych. Są one niezbędnym elementem dokumentacji podczas starań o pozwolenie na budowę. Muszą uwzględniać szczegółowe informacje dotyczące danego budynku wraz z jego specyficznymi wymaganiami wynikającymi ze sposobu użytkowania. Nie bez znaczenia pozostają też kwestie wizualne, spójność z otoczeniem i sposobem zagospodarowania sąsiadującego terenu. Poniżej przygotowaliśmy najważniejsze informacje na ten temat – zachęcamy do zapoznania się z nimi!

Czym jest koncepcja projektowa?


To pierwsza faza projektu budowlanego, w której powstają pomysły i planowane są procesy wraz z uwzględnieniem zasobów i materiałów potrzebnych do realizacji prac. Koncepcja projektowa jest zatem ogólnym zarysem, bazującym na konkretnych dokumentach informujących o:
  • wielkości i rodzaju działki, na której będzie realizowany projekt,
  • jej lokalizacji i obecności innych obiektów na danym gruncie,
  • otaczającej infrastrukturze,
  • miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni,
  • ocenie wpływu planowanych prac na środowisko naturalne.

Dopiero dysponując taką wiedzą, można przystąpić do opracowywania koncepcji projektowej, zgodnej z indywidualnymi wymaganiami dla planowanego obiektu przemysłowego i z uwzględnieniem jego przeznaczenia.

Co powinna zawierać koncepcja projektowa?


Wszystko zależy od specyfiki obiektu budowlanego, który ma powstać. Jeżeli będzie to magazyn, w koncepcji projektowej trzeba zawrzeć informacje o jego powierzchni, metodach składowania towarów, drogach dojazdowych i ich przystosowaniu do poruszania się po nich pojazdów dostawczych, sposobach załadunku i rozładunki. Nieco inne dane należy uwzględnić w przypadku hali produkcyjnej – w niej istotne będą układy linii technologicznych, maszyny wykorzystywane podczas pracy, ich rozmiary i wymagany dostęp do mediów.

Nie można zapomnieć również o:
  • kwestiach estetycznych – obiekt przemysłowy musi być spójny z otoczeniem i wizerunkiem użytkującego go przedsiębiorstwa, dlatego w koncepcji projektu budowlanego trzeba uwzględnić sposób wykończenia elewacji, rodzaj zastosowanych materiałów oraz kolorystykę;
  • rozwiązaniach funkcjonalnych zgodnych z typem danego obiektu – inne wymogi będą odnosić się do obiektu z branży spożywczej, inne z kolei do zakładu chemicznego;
  • potrzebach pracowników korzystających z obiektu – ergonomiczne zagospodarowanie przestrzeni, zapewnienie standardów bezpieczeństwa i warunków pracy, w tym dostępu do oświetlenia i wentylacji,
  • automatyzacji procesów, jeśli jest to możliwe – koncepcja projektu budowlanego powinna wspominać o możliwości wyręczania ludzi i wspierania ich pracy przez maszyny, co pozwala zminimalizować zapotrzebowanie na pracę fizyczną, poprawić wydajność i produktywność.

Potrzebna jest rzetelna koncepcja projektu budowlanego? Zapraszamy do współpracy!


Wykonamy dla Państwa koncepcję projektową uwzględniającą wszystkie niezbędne informacje, aby docelowy projekt techniczny zawierał ustalenia dotyczące jego realizacji i późniejszej konserwacji obiektu, dokonywanych w nim przyszłych udoskonaleń oraz kluczowe aspekty związane z pracami budowlanymi – tu istotna jest między innymi chłonność działki oceniana na podstawie warunków lokalizacyjnych, w tym badań gruntu. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy!
Realizacja strony internetowej weboski oraz agencjaiam.pl