TMT Wadowice


Odpowiedzialność • Uczciwość • Aktywność • Solidarność

Misja firmy

Misją firmy TMT WADOWICE jest dostarczanie rozwiązań w budownictwie indywidualnym i przemysłowym dopasowanych do potrzeb klienta.
Wizją firmy TMT WADOWICE być najbardziej wiarygodnymi w regionie poprzez gwarancję stałości ceny kontraktu przy utrzymaniu wysokiej jakości oraz fachowa opieka. Przez fachową opiekę rozumiemy pomoc w doborze najlepszych rozwiązań na każdym etapie realizowanego projektu.

Wartości, z którymi utożsamia się nasza firma:
  • Odpowiedzialność - podejmujemy przemyślane decyzje dla uzyskania zamierzonego efektu. Mamy świadomość swojego wpływu na rezultat naszych działań.
  • Uczciwość - mówimy prawdę, dotrzymujemy danego słowa i wypełniamy zobowiązania. Przestrzegamy ogólnie przyjętych zasad postępowania społecznego.
  • Aktywność - dążymy do najlepszej realizacji zadania, szukamy nowych rozwiązań i rozwijamy swoje umiejętności.
  • Solidarność - współdziałamy z innymi, udzielamy wsparcia współpracownikom.

Realizacja strony internetowej weboski oraz agencjaiam.pl