Dotacja na kapitał obrotowy

2020-10-19

Dotacja na kapitał obrotowy

Tytuł Projektu:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla TMT Wadowice - M. Jasiński, J. Stecko Spółka Jawna w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19”

Cel Projektu:

„Wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności kapitałem obrotowym w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19”

Beneficjent:

„TMT Wadowice – M. Jasiński, J. Stecko Spółka Jawna”
Realizacja strony internetowej weboski oraz agencjaiam.pl