Nasza realizacja - Drukarnia Skleniarz laureatem konkursu „ Budowa Roku 2011 ”

2012-06-11

Nasza realizacja - Drukarnia Skleniarz laureatem konkursu „ Budowa Roku 2011 ”

Nasza realizacja - Drukarnia Skleniarz laureatem konkursu „ Budowa Roku 2011 ”

Z wielką przyjemnością informujemy, iż nasza firma biorąca udział w ogólnopolskim Konkursie " Budowa Roku " zdobyła srebrną statuetkę za budowę Drukarnia Skleniarz w Krakowie.
W konkursie organizowanym po raz XXII przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Budownictwa, Ministerstwo Transportu oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego brały udział firmy z całej Polski. Konkurs jest najbardziej prestiżowym przeglądem osiągnięć polskiego budownictwa. Jego celem jest nagrodzenie najlepszych zrealizowanych w danym roku obiektów w dziesięciu kategoriach budownictwa (mieszkaniowego, biurowego, komercyjnego, przemysłowego, użyteczności publicznej, inżynierii lądowej i wodnej, budowy dróg i autostrad oraz obiektów rewaloryzowanych). Projekty są zgłaszane do konkursu przez inwestorów, deweloperów oraz generalnych wykonawców. Kryteria trzystopniowej oceny konkursowej obejmują m.in.: organizację budowy i czas jej realizacji, rozwiązania technologiczne, bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia oraz wpływ inwestycji na środowisko naturalne.
Ten wielki sukces osiągnęliśmy dzięki pracy wszystkich pracowników naszej firmy, a w szczególności dzięki tym, którzy bezpośrednio uczestniczyli w tej realizacji.