wersja do druku

Wizja,misja wartości

Misją firmy TMT WADOWICE jest dostarczanie rozwiązań w budownictwie indywidualnym i przemysłowym dopasowanych do potrzeb klienta .

Wizją firmy TMT WADOWICE być najbardziej wiarygodnymi w regionie poprzez gwarancję stałości ceny kontraktu przy utrzymaniu wysokiej jakości oraz fachowa opieka.

Przez fachową opiekę rozumiemy pomoc w doborze najlepszych rozwiązań na każdym etapie realizowanego projektu.

Wartości, z którymi utożsamia się nasza firma:

Odpowiedzialność - podejmujemy przemyślane decyzje dla uzyskania zamierzonego efektu. Mamy świadomość swojego wpływu na rezultat naszych działań.

Uczciwość - mówimy prawdę, dotrzymujemy danego słowa i wypełniamy zobowiązania. Przestrzegamy ogólnie przyjętych zasad postępowania społecznego.

Aktywność - dążymy do najlepszej realizacji zadania, szukamy nowych rozwiązań i rozwijamy swoje umiejętności.

Solidarność - współdziałamy z innymi, udzielamy wsparcia współpracownikom.